DECLARAŢIA MONDIALĂ ÎMPOTRIVA CANCERULUI (traducere personală)

Aşa cum am promis am tradus pentru cei interesaţi:

DECLARAŢIA MONDIALĂ ÎMPOTRIVA CANCERULUI
Această declaraţie este un instrument care-şi propune să aducă în atenţie criza creşterii numărului de bolnavi de cancer guvernelor conducătoare şi celor care concep politici în sănătate, în scopul reducerii semnificative a încidenţei cancerului până în anul 2020, prin 11 măsuri.Acestea reprezintă un acord consensual între oficiali guvernamentali, experţi în sănătatea publică şi avocaţi de pe tot globul care sunt dedicaţi misiunii de a elimina cancerul din rândul ameninţărilor împotriva vieţii generaţiilor viitoare.Printr-un simplu pas, fiecare persoană poate face diferenţa.Semnând Declaraţia Mondială împotriva Cancerului, semnatarii se alătură comunităţii mondiale solicitând factorilor de decizie să se simplice în acţiunile cheie necesare pentru o lume fără cancer. (www.uicc.org/signdeclaration )

Noi, comunitatea mondială împotriva cancerului, chemăm întreaga lume să facă imediat paşii necesari pentru a reduce povara cancerului la nivel mondial prin aderarea la cele 11 ţinte ale declaraţiei şi prin asigurarea resurselor şi politicilor necesare pentru atingerea lor.În calitate de custode al Declaraţiei, UICC încurajează acţiunile pentru atingerea scopurilor Declaraţiei pe plan local, mnaţional, regional şi global şi promovează un răspuns cuprinzător în întreaga lume.Parteneriatul este cheia în contextul Declaraţiei : „Lucrând împreună putem implementa mai uşor acţiunile prioritare şi să atingem scopurile propuse pentru anul 2020.”

Obiective cu termen în anul 2020
1.
Sisteme sustenabile capabile să asigure că programele de control efectiv al cancerului vor fi disponibile în toate ţările.
2.
Îmbunătăţirea măsurilor globale împotriva poverii cancerului în lume şi a impactului intervenţiilor privind controlul cancerului
3.
Scăderea semnificativă a consumului global de tutun, a obezităţii şi consumului de alcool
4.
Vaccinarea populaţiei din ariile afectate de HPV şi HBV să fie acoperită prin programe universale de vaccinare
5.
Îmbunătăţirea atitudinii publice în ceea ce priveşte cancerul,spulberarea miturilor dăunătoare şi ideilor preconcepute despre boală
6.
Diagnosticarea mai multe cancere în timpul cât sunt încă localizate, prin programe de investigaţii de screening ( n.n.CT, mamografii, ecografii) şi detectare precoce, precum şi prin avertizarea publică şi profesionistă, la un nivel înalt, asupra semnelor importante care avertizează asupra cancerului.
7.
Îmbunătăţirea accesului la diagnosticare precisă, tratamente adecvate pentru cancer, îngrijire şi susţinere, la serviciile de reabilitare şi îngrijiri paleative pentru toţi pacienţii din lume.
8.
Măsurile privind controlul efectiv al durerii să fie disponibile tuturor pacienţilor cu dureri cauzate de cancer
9.
Îmbunătăţirea semnificativă a numărului oportunităţilor de instruire disponibile pentru profesioniştii din domeniul sănătăţii, în diferite aspecte ale controlului cancerului
10.
Reducerea semnificativă a migraţiei specialiştilor şi lucrătorilor specializaţi în controlul cancerului
11.
Obţinerea unor creşteri majore în rata de supravieţuire în cancer

ETAPE PROGRESIVE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR ÎN 2020

Prin intermediul membrilor organizaţiilor , acum peste 400 în 120 de ţări, Uniunea Internaţională pentru Controlul Cancerului (UICC), promovează parteneriatul şi colaborarea internaţională destinate accelerării etapelor de progres în scopul atingerii obiectivelor propuse pentru 2020.

Dată fiind marea varietate în modul de manifestare a poverii cancerului şi serviciilor în întreaga lume, UICC încurajează membrii să utilizeze Declaraţia ca un model pentru dezvoltarea unor declaraţii similare regionale sau naţionale, care pot reflecta mai bine nevoile şi priorităţile şi pot permite cuantificări şi scopuri mai precise, în funcţie de datele locale.

Acţiuni prioritare
Credem că obiectivele Declaraţiei pot fi atinse, datorită faptului că o parte din acţiunile prioritare sunt deja implementate la un anumit nivel.

Politici de sănătate

• Plasarea cancerului pe agenda de dezvoltare şi creşterea priorităţii acordate cancerului, fiind demonstrat că investiţiile unei ţări în lupta împotriva cancerului sunt investiţii în bunăstarea economică şi a nivelului de trai al ţării respective.Organizaţiile preocupate de controlul cancerului vor trebui să lucreze cu comunitatea donatorilor, agenţiile de dezvoltare, sectorul privat şi societatea civilă pentru a obţine investitii destinate controlului cancerului.
• Mobilizarea tuturor părţilor interesate pentru a se asigura că strategiile globale de control a cancerului, sunt îndreptate către cei care au mai multă nevoie.Implicarea grupurilor de interes în dezvoltarea şi actualizarea politicilor naţionale de control a cancerului.
• Implementarea strategiilor care au demonstrat că pot acoperi lacunele în supravegherea cancerului.
• Creşterea eforturilor de implicare a pacienţilor cu cancer în controlul planificării acţiunilor referitoare la cancer la nivel local şi naţional.

Prevenirea cancerului şi diagnosticarea precoce

•Creşterea eforturilor pentru reducerea consumului de tutun, prin încurajarea guvernelor pentru a implementa şi a impune legislaţia necesară acestui scop (Convenţia pentru controlul tutunului)
• Creşterea conştientizării asupra necesităţilor privind campaniile de sensibilizare culturală pentru reducerea riscurilor de cancer, împreună cu educaţia publică şi profesională asupra semnalelor de avertizare privind boala. Determinarea guvernelor să implementeze politici care să sprijine strategiile de reducere a riscurilor la nivelul comunităţilor şi abilitarea persoanelor pentru a fi mai informate asupra alegerilor de consum şi adoptarea unui comportament de viaţă mai sănătos.
• Încurajarea guvernelor să implementeze măsuri pentru a reduce expunerea populaţiei la ocupaţii şi la condiţii de mediu cancerigene.
• Luarea de măsuri pentru asigurarea vaccinărilor şi altor strategii care au ca efect prevenirea infecţiilor cauzatoare de cancer şi a punerii acestora la dispoziţia populaţiei.
• Susţinerea măsurilor de precauţie pentru accesibilitatea la programele de screening cărora li s-a demonstrat eficacicatea, în rândul populaţiei.Sprijinirea proiectelor pilot menite să evalueze fezabilitatea şi eficacitatea în rîndul populaţiei asupra căreia tehnologiile de screening n-au fost testate.

Tratamentul cancerului

• Promovarea dezvoltării şi utilizării acelor orientări privind tratamentele, relevante în concordanţă cu nevoile şi resursele locale.Asigurarea asupra disponibilităţii în suficientă măsură a tratamentelor, reabilitării şi îngrijirilor paleative, precum şi a personalului bine specializat şi antrenat ca să vină în întâmpinarea nevoilor fizice, sociale şi emoţionale ale pacienţilor cu cancere.
• Efectuarea paşilor în abordarea multelor bariere în asigurarea unui control optim al durerilor în cancere.Lucrul cu guvernele pentru a emite reglementările necesare privind medicamentele împotriva durerii. Cooperarea cu organizaţiile internaţionale , incluzând Comitetul pentru Controlul Narcoticelor şi cu Organizaţiile mondiale ale sănătăţii pentru a asigura implementarea globală a Convenţiei pentru controlul medicamentelor, astfel încât aceasta să nu interfereze excesiv cu efortul legitim de a asigura accesul la medicamentele împotriva durerilor pentru pacienţii cu cancere aflaţi în nevoie.
•Lucrul cu industria farmaceutică pentru a spori accesul la medicamentele pentru cancere care sunt disponibile şi de calitate sigură.
•Creşterea numărului de profesionişti în domeniul sănătăţii, cu experienţă în toate aspectele controlului cancerelor , prin asigurarea pentru aceştia a oportunităţilor de specializare şi a burselor care să-i sprijine în studiile de specializare.
•Sporirea avertismentelor asupra impactului emigraţiei specialiştilor din domeniul sănătăţii ,influienţei acesteia în oferirea unui nivel adecvat de îngrijire în cancere în ţările respective şi creşterea efortului comun în reglementări care să reducă lipsa forţei de muncă şi ca rezultantă adâncirea inechităţilor.
• Creşterea investiţiilor în cercetarea independentă de bază şi aplicată şi accelerarea translatării rezultatelor cercetărilor către clinici şi către practicienii din sistemul public de sănătate.
• Încurajarea organizaţiilor de cercetare din diferite ţări de a colabora, de a-şi împărtăşi informaţiile şi de a defini obiective complementare de cercetare, pentru optimizarea utilizării fondurilor limitate disponibile pentru cercetarea cancerelor şi a reduce duplicarea eforturilor.

UICC a luat toate precauţiile rezonabile pentru a verifica informaţiile conţinute în Declaraţia Mondială împotriva Cancerului.Oricum Declaraţia este distribuită fără nicio garanţie expresă sau implicită.Responsabilitatea pentru interpretarea şi utilizarea Declaraţiei rămâne la dispoziţia cititorului.În niciun caz UICC nu va fi răspunzător pentru pagubele rezultate din utilizarea acesteia.
Instrumentele Declaraţiei pot fi accesate on-line.

© UICC 2011. All rights reserved.

Union for international Cancer Control
62 route de Frontenex,1207 geneva,switzerland
uicc.org/
tel +41 22 809 1811 • Fax +41 22 809 1810

Reclame